fbpx

Warunki użytkowania

1) Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy administracją serwisu Tiekejai.eu (dalej – Tiekejai.eu) a użytkownikiem serwisu (dalej – Użytkownik). Każdy użytkownik serwisu Tiekejas.eu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Za każdym razem, gdy dana osoba korzysta z serwisu, pobiera listy dostawców, pobiera inne utwory lub publikuje inne informacje w serwisie Tiekejai.eu, uważa się, że osoba ta zapoznała się z niniejszymi zasadami i zgadza się z nimi.

2) Serwis Tiekejai.eu stanowi bazę danych, z której może korzystać każdy użytkownik do celów osobistych, zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej – regulamin).

3) Wszelkie prawa autorskie do bazy danych Tiekejai.eu i projektu strony internetowej należą do kierownika prawnego Tiekejai.eu. Użytkownicy bazy danych mogą z niej korzystać na ustalonych warunkach i w trybie, nie naruszając praw producenta i prawnego właściciela bazy danych, praw podmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych do utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych wchodzących w skład bazy danych. zawartość bazy danych.

4) Zabrania się rozpowszechniania lub przekazywania innym mediom materiałów tekstowych i graficznych znajdujących się w serwisie Tiekejai.eu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu nieokreślonym w serwisie lub w niniejszym regulaminie bez pisemnej zgody Tiekejai.eu.

5) Użytkownik dokonuje wyboru usług i produktów oferowanych w serwisie Tiekejai.eu według własnego uznania, Tiekejai.eu w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za przydatność lub przydatność wybranej przez użytkownika usługi lub produktu do określonego celu.

6) Użytkownik może korzystać z materiałów i informacji udostępnionych przez Tiekejai.eu wyłącznie w celach osobistych. Niniejsze materiały i informacje nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie, niezależnie od tego, czy są one płatne czy nie.

7) Płatności można dokonać przy użyciu dowolnej elektronicznej karty bankowej. Rozliczenia możliwe są w walucie euro. Płatności realizowane są za pomocą platformy płatniczej Stripe

8) Dostawa - listy wybranych dostawców wysyłane są natychmiast na podany przez użytkownika adres e-mail lub pobierane ze strony Tiekejai.eu po dokonaniu płatności.

9) Zwrot pieniędzy – użytkownik, który zakupił oferowane przez nas listy dostawców, wyraża zgodę na to, że pieniądze za własność intelektualną (za listy dostawców produktów sprzedawanych na stronie Tiekejai.eu) nie podlegają zwrotowi.