fbpx

Naudojimosi salygos ir taisyklės

1) Disse reglene anses som en kontrakt mellom administrasjonen av nettstedet Tiekejai.eu (heretter - Tiekejai.eu) og brukeren av nettstedet (heretter - brukeren). Hver bruker av nettstedet Tiekejas.eu må gjøre seg kjent med disse reglene. Hver gang en person bruker nettstedet, laster ned leverandørlister, laster ned andre verk eller publiserer annen informasjon på nettstedet Tiekejai.eu, anses personen som kjent med disse reglene og er enig i dem.

2) Nettstedet Tiekejai.eu er en database som kan brukes av enhver bruker til personlige formål, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene (heretter - vilkårene).

3) Alle opphavsrettigheter til Tiekejai.eus database og nettsteddesign tilhører Tiekejai.eus juridiske leder. Brukere av databasen kan bruke den under etablerte betingelser og prosedyrer, uten å krenke rettighetene til produsenten og den juridiske eieren av databasen, rettighetene til opphavsrettssubjektene og relaterte rettigheter til verkene og gjenstandene til relaterte rettigheter som utgjør innholdet i databasen.

4) Det er forbudt å distribuere eller overføre teksten og det grafiske materialet på Tiekejai.eu-nettstedet til andre medier på noen måte og for ethvert formål som ikke er spesifisert på nettstedet eller i disse vilkårene og betingelsene uten skriftlig samtykke fra Tiekejai.eu.

5) Brukeren velger tjenestene og produktene som tilbys på nettstedet Tiekejai.eu etter eget skjønn, Tiekejai.eu er ikke i noe tilfelle ansvarlig for egnetheten eller anvendeligheten til tjenesten eller produktet valgt av brukeren for et bestemt formål.

6) Brukeren kan kun bruke materialet og informasjonen gitt av Tiekejai.eu til personlige formål. Dette materialet og informasjonen kan ikke reproduseres eller distribueres i noen form, enten betalt eller ikke.

7) Betaling kan gjøres med et hvilket som helst elektronisk bankkort. Oppgjør er mulig i eurovaluta. Betalinger behandles ved hjelp av betalingsplattformen Stripe

8) Levering - utvalgte leverandørlister sendes til e-posten spesifisert av brukeren umiddelbart, eller lastes ned fra Tiekejai.eu-siden etter betaling.

9) Refusjon – brukeren som kjøpte leverandørlistene som tilbys av oss godtar at pengene for den immaterielle eiendommen (for produktleverandørlistene solgt på Tiekejai.eu-nettstedet) ikke kan refunderes.