fbpx

Kasutustingimused

1) Käesolevaid reegleid käsitletakse lepinguna Tiekejai.eu veebilehe (edaspidi - Tiekejai.eu) haldamise ja veebilehe kasutaja (edaspidi - Kasutaja) vahel. Iga Tiekejas.eu veebilehe kasutaja peab end nende reeglitega kurssi viima. Iga kord, kui inimene kasutab veebisaiti, laadib alla tarnijate loendeid, laadib alla muid teoseid või avaldab muud teavet Tiekejai.eu veebisaidil, loetakse, et isik on nende reeglitega tuttav ja nõustub nendega.

2) Tiekejai.eu veebileht on andmebaas, mida saab kasutada iga kasutaja isiklikel eesmärkidel vastavalt käesolevatele tingimustele (edaspidi nimetatud tingimused).

3) Kõik Tiekejai.eu andmebaasi ja veebilehe kujunduse autoriõigused kuuluvad Tiekejai.eu juriidilisele juhile. Andmebaasi kasutajad saavad seda kasutada kehtestatud tingimustel ja korras, rikkumata andmekogu tootja ja seadusjärgse omaniku õigusi, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste subjektide õigusi teostele ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele, mis moodustavad. andmebaasi sisu.

4) Tiekejai.eu veebilehel olevat teksti ja graafilist materjali on keelatud levitada või teistele meediumitele üle kanda mis tahes viisil ja eesmärgil, mis ei ole veebisaidil või käesolevates tingimustes täpsustatud, ilma Tiekejai.eu kirjaliku nõusolekuta.

5) Kasutaja valib Tiekejai.eu veebisaidil pakutavad teenused ja tooted oma äranägemise järgi, Tiekejai.eu ei vastuta mingil juhul kasutaja valitud teenuse või toote sobivuse või rakendatavuse eest konkreetseks otstarbeks.

6) Kasutaja saab Tiekejai.eu poolt edastatud materjali ja teavet kasutada ainult isiklikel eesmärkidel. Seda materjali ja teavet ei tohi ühelgi vormil reprodutseerida ega levitada, olenemata sellest, kas see on tasuline või mitte.

7) Maksta saab mis tahes panga elektroonilise kaardiga. Arveldamine on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse Stripe makseplatvormi abil

8) Kohaletoimetamine - valitud tarnijate nimekirjad saadetakse koheselt kasutaja määratud e-mailile või laaditakse peale tasumist Tiekejai.eu lehelt alla

9) Raha tagastamine – meie poolt pakutavad tarnijate nimekirjad ostnud kasutaja nõustub, et raha intellektuaalomandi eest (tiekejai.eu veebilehel müüdavate toodete tarnijate nimekirjade eest) ei tagastata.